ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์มหาวิทยาลัยนครพนม
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมเรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทแอดมิชชัน (TCAS รอบที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ คลิกที่นี่เพื่อ ตรวจสอบสถานะ/อัพโหลดเอกสาร/พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน

มีประเภทการรับสมัคร 2 รายการ

รับตรงอิสระ TCAS รอบที่ 5 (พยาบาลศาสตร์)
ช่วงเวลาการรับสมัคร : 30 พ.ค. 2562 เวลา 09:30 น. - 03 มิ.ย. 2562 เวลา 19:30 น.
31
จำนวนสาขาที่เปิดรับสมัคร
334 (562 สาขา)
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด
25 (45 สาขา)
จำนวนผู้สมัคร ชาย
309 (517 สาขา)
หญิง
รับตรงอิสระ TCAS รอบที่ 5
ช่วงเวลาการรับสมัคร : 30 พ.ค. 2562 เวลา 09:30 น. - 06 มิ.ย. 2562 เวลา 15:30 น.
36
จำนวนสาขาที่เปิดรับสมัคร
239 (366 สาขา)
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด
94 (134 สาขา)
จำนวนผู้สมัคร ชาย
145 (232 สาขา)
หญิง


เอกสารประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับผู้สนใจที่จะสมัครเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยนครพนม

1 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และรายชื่อนักศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ไฟล์เอกสาร
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเป็นนักศึกษา เพื่อยืนยันสิทธิ์ เคลียริงเฮาส์ (Clearing House) ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงอิสระ (TCAS รอบที่ 5) ประจำปีการศึกษา 2562 ไฟล์เอกสาร
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ไฟล์เอกสาร
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ (TCAS รอบที่ 5) ประจำปีการศึกษา 2562 ไฟล์เอกสาร
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ (TCAS รอบที่ 5) ประจำปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ไฟล์เอกสาร
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ (TCAS รอบที่ 5) (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2562 ไฟล์เอกสาร
7 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) ไฟล์เอกสาร
8 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทแอดมิชชั่น (Admission) (TCAS รอบที่ 4) ไฟล์เอกสาร
9 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ (TCAS รอบที่ 5) ประจำปีการศึกษา 2562 ไฟล์เอกสาร
10 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ (TCAS รอบที่ 5) ประจำปีการศึกษา 2562 ไฟล์เอกสาร
11 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และรายชื่อนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับเทียบโอน และ 2 ปีต่อเนื่อง (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2562 ไฟล์เอกสาร
12 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทแอดมิชชั่น (Admission) (TCAS รอบที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2562 ไฟล์เอกสาร
13 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทการรับเทียบโอน และ 2 ปีต่อเนื่อง (เพิ่มเติม) ไฟล์เอกสาร
14 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการทุนการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 3) ไฟล์เอกสาร
15 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) ไฟล์เอกสาร
16 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562 ไฟล์เอกสาร
17 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562 ไฟล์เอกสาร
18 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงร่วมกัน (TCAS รอบที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2562 ไฟล์เอกสาร
19 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทการรับเทียบโอน และ 2 ปีต่อเนื่อง (เพิ่มเติม) ไฟล์เอกสาร
20 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทการรับเทียบโอน และ 2 ปีต่อเนื่อง ไฟล์เอกสาร
21 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2562 ไฟล์เอกสาร
22 ปฏิทินการรับสมัคร ระบบ TCAS62 ไฟล์เอกสาร
23 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 ไฟล์เอกสาร

สอบถามข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมได้ที่


หรือเบอร์โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 1124