ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม


กำหนดการรับนักศึกษาประจำปี 2561

คลิกที่ชื่อประเภทการรับ เพื่อดูไฟล์ประกาศ

1 Portfolio 9 ต.ค. - 5 พ.ย. 60 13 พ.ย. 60 27-29 พ.ย. 60 8-19 ธ.ค. 60 15-19 ธ.ค. 60 3 ม.ค. 61
2 รับตรงโควตา 5 ม.ค. -26 ก.พ.61 20 เม.ย.61 25 เม.ย. 61 30 เม.ย. 61 3-6 พ.ค. 61 8 พ.ค. 61
3 รับตรงร่วมกัน 9-13 พ.ค.61 24 พ.ค.61 11 มิ.ย.61 14 มิ.ย. 61 1 - 3 มิ.ย. 61 14 มิ.ย. 61
4 Admission
5 รับตรงอิสระ 27 มิ.ย.-11 ก.ค.61 16 ก.ค.61 23-24 ก.ค.61 26 ก.ค.61 - -
ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) 4-20 มิ.ย. 61


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าระบบยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์รอบที่ 3 (สมัครผ่านเว็บ ทปอ.)
ประจำปีการศึกษา 2561ดาวน์โหลดเอกสาร

1 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)
ไฟล์เอกสาร
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน
ไฟล์เอกสาร
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงโควตา ประจำปีการศึกษา 2561
ไฟล์เอกสาร
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรายงานตัวเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน
ไฟล์เอกสาร
5 คู่มือการยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์
ไฟล์เอกสาร
6 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ไฟล์เอกสาร
7 ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 Thai University Central Admission System (TCAS)
ไฟล์เอกสาร