ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

เข้าสู่หน้าระบบรับตรงทั่วประเทศ (เพื่อดูรายละเอียดต่างๆ)

ประเภทการรับสมัคร ที่เปิดรับสมัครประจำปีการศึกษา 2560


หมดเวลาการรับสมัคร
   

ระบบรับตรง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

สมัคร