ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์มหาวิทยาลัยนครพนม
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ คลิกที่นี่เพื่อ ตรวจสอบสถานะ/อัพโหลดเอกสาร/พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน

มีประเภทการรับสมัคร 1 รายการ

ระบบรับสมัครระดับปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง)

ช่วงเวลาการรับสมัคร : 09 เม.ย. 2562 เวลา 08:30 น. - 18 พ.ค. 2562 เวลา 18:30 น.
32
จำนวนสาขาที่เปิดรับสมัคร
30
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด
17
จำนวนผู้สมัคร ชาย
13
หญิง
เหลือเวลาการสมัคร

คุณต้องทำการลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถสมัครได้
หากยังไม่ทำการลงทะเบียน ลงทะเบียนที่นี่


เอกสารประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับผู้สนใจที่จะสมัครเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยนครพนม

1 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงโควตา (TCAS 2) ประจำปีการศึกษา 2562 ไฟล์เอกสาร
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงร่วมกัน (TCAS รอบ 3) ประจำปีการศึกษา 2562 ไฟล์เอกสาร
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทการรับเทียบโอน และ 2 ปีต่อเนื่อง (เพิ่มเติม) ไฟล์เอกสาร
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทการรับเทียบโอน และ 2 ปีต่อเนื่อง ไฟล์เอกสาร
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาระบบปกติ สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) ไฟล์เอกสาร
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2562 ไฟล์เอกสาร
7 ปฏิทินการรับสมัคร ระบบ TCAS62 ไฟล์เอกสาร
8 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 ไฟล์เอกสาร

สอบถามข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมได้ที่


หรือเบอร์โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 1124