ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์มหาวิทยาลัยนครพนม
คลิกที่นี่เพื่อ ตรวจสอบสถานะ/อัพโหลดเอกสาร/พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน

มีประเภทการรับสมัคร 2 รายการ

ระบบรับสมัครระดับปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง)

ช่วงเวลาการรับสมัคร : 01 พ.ย. 2561 เวลา 08:00 น. - 15 มี.ค. 2562 เวลา 23:59 น.
26
จำนวนสาขาที่เปิดรับสมัคร
181
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด
112
จำนวนผู้สมัคร ชาย
69
จำนวนผู้สมัคร หญิง
เหลือเวลาการสมัคร

คุณต้องทำการลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถสมัครได้
หากยังไม่ทำการลงทะเบียน ลงทะเบียนที่นี่

ระบบรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 (Portfolio)

ช่วงเวลาการรับสมัคร : 01 ธ.ค. 2561 เวลา 00:00 น. - 15 ธ.ค. 2561 เวลา 19:00 น.
35
จำนวนสาขาที่เปิดรับสมัคร
1060 (1,906 สาขา)
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด
247 (468 สาขา)
จำนวนผู้สมัคร ชาย
813 (1,438 สาขา)
จำนวนผู้สมัคร หญิง


เอกสารประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับผู้สนใจที่จะสมัครเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยนครพนม

1 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2562 ไฟล์เอกสาร
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2562 ไฟล์เอกสาร
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทการรับเทียบโอน และ 2 ปีต่อเนื่อง ไฟล์เอกสาร
4 แผนการรับสมัคร/เกณฑ์การรับสมัคร ระบบ TCAS62 รอบ Portfolio ไฟล์เอกสาร
5 แผนการรับสมัคร/เกณฑ์การรับสมัคร ระบบเทียบโอน/2ปีต่อเนื่อง ไฟล์เอกสาร
6 ปฏิทินการรับสมัคร ระบบ TCAS62 ไฟล์เอกสาร
7 ปฏิทินการรับสมัคร ระบบ เทียบโอน/2 ปีต่อเนื่อง ไฟล์เอกสาร

สอบถามข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมได้ที่


หรือเบอร์โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 1124