ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์มหาวิทยาลัยนครพนม
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมเรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทแอดมิชชัน (TCAS รอบที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ คลิกที่นี่เพื่อ ตรวจสอบสถานะ/อัพโหลดเอกสาร/พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน

มีประเภทการรับสมัคร 1 รายการ

ระบบรับสมัครระดับปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง)

ช่วงเวลาการรับสมัคร : 09 เม.ย. 2562 เวลา 08:30 น. - 18 พ.ค. 2562 เวลา 18:30 น.
32
จำนวนสาขาที่เปิดรับสมัคร
106
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด
52
จำนวนผู้สมัคร ชาย
54
หญิง


เอกสารประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับผู้สนใจที่จะสมัครเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยนครพนม

1 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทการรับเทียบโอน และ 2 ปีต่อเนื่อง (เพิ่มเติม) ไฟล์เอกสาร
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการทุนการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 3) ไฟล์เอกสาร
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) ไฟล์เอกสาร
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562 ไฟล์เอกสาร
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562 ไฟล์เอกสาร
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงร่วมกัน (TCAS รอบที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2562 ไฟล์เอกสาร
7 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในมหายวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงร่วมกัน (TCAS3) ประจำปีการศึกษา 2562 ไฟล์เอกสาร
8 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 ไฟล์เอกสาร
9 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงโควตา (TCAS2) ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อยืนยันสิทธิ์ เคลียริงเฮาส์ (Clearing House) ไฟล์เอกสาร
10 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงโควตา (TCAS 2) ประจำปีการศึกษา 2562 ไฟล์เอกสาร
11 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงร่วมกัน (TCAS รอบ 3) ประจำปีการศึกษา 2562 ไฟล์เอกสาร
12 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทการรับเทียบโอน และ 2 ปีต่อเนื่อง (เพิ่มเติม) ไฟล์เอกสาร
13 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทการรับเทียบโอน และ 2 ปีต่อเนื่อง ไฟล์เอกสาร
14 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาระบบปกติ สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) ไฟล์เอกสาร
15 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2562 ไฟล์เอกสาร
16 ปฏิทินการรับสมัคร ระบบ TCAS62 ไฟล์เอกสาร
17 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 ไฟล์เอกสาร

สอบถามข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมได้ที่


หรือเบอร์โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 1124