ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์มหาวิทยาลัยนครพนม
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทการับตรงโควตา (TCAS รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศรายชื่อ คลิกที่นี่เพื่อ ตรวจสอบสถานะ/อัพโหลดเอกสาร/พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน

มีประเภทการรับสมัคร 2 รายการ

ระบบรับสมัครระดับปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง)

ช่วงเวลาการรับสมัคร : 01 พ.ย. 2561 เวลา 08:00 น. - 15 มี.ค. 2562 เวลา 23:59 น.
26
จำนวนสาขาที่เปิดรับสมัคร
306
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด
156
จำนวนผู้สมัคร ชาย
150
หญิง

รับตรงโควตา TCAS รอบที่ 2

ช่วงเวลาการรับสมัคร : 4 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 น. - 16 มี.ค. 2562 เวลา 23:59 น.
37
จำนวนสาขาที่เปิดรับสมัคร
1862 (2,752 สาขา)
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด
259 (442 สาขา)
จำนวนผู้สมัคร ชาย
1603 (2,310 สาขา)
หญิง


เอกสารประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับผู้สนใจที่จะสมัครเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยนครพนม

1 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทการรับเทียบโอน และ 2 ปีต่อเนื่อง ไฟล์เอกสาร
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทการรับเทียบโอน และ 2 ปีต่อเนื่อง ไฟล์เอกสาร
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2562 ไฟล์เอกสาร
4 แผนการรับสมัคร/เกณฑ์การรับสมัคร ระบบเทียบโอน/2ปีต่อเนื่อง ไฟล์เอกสาร
5 ปฏิทินการรับสมัคร ระบบ TCAS62 ไฟล์เอกสาร
6 ปฏิทินการรับสมัคร ระบบ เทียบโอน/2 ปีต่อเนื่อง ไฟล์เอกสาร
7 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 ไฟล์เอกสาร

สอบถามข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมได้ที่


หรือเบอร์โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 1124