ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์มหาวิทยาลัยนครพนม

กรุณา Log in ก่อนตรวจสอบสถานะ


* ท่านจะต้องมีการรายการสมัครไปแล้วอย่างน้อย 1 รายการจึงจะสามารถตรวจสอบสถานะได้