ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
  • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • วัน ศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
  • เวลา   น.
  • ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน


ระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม


ประเภทการรับสมัคร ที่เปิดรับสมัครประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1


หมดเวลาการรับสมัคร

สมัคร
   


ดาวน์โหลดเอกสาร

1 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 ไฟล์เอกสาร
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน ไฟล์เอกสาร
3 คู่มือการยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ ไฟล์เอกสาร
4 ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 Thai University Central Admission System (TCAS) ไฟล์เอกสาร
5 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ไฟล์เอกสาร
6 ใบรับรองผลการศึกษา ไฟล์เอกสาร


ข่าวประชาสัมพันธ์