ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
  • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • วัน อังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561
  • เวลา   น.
  • ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน


ระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม


ประเภทการรับสมัคร ที่เปิดรับสมัครประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1

Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\inetpub\wwwroot\entry\tcas\lib\function.php on line 436 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in C:\inetpub\wwwroot\entry\tcas\lib\function.php on line 434

หมดเวลาการรับสมัคร

หมดเวลาการรับสมัคร

หมดเวลาการรับสมัคร
สมัคร
   

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าระบบยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์รอบที่ 3 (สมัครผ่านเว็บ ทปอ.)
ประจำปีการศึกษา 2561ดาวน์โหลดเอกสาร

1 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 ไฟล์เอกสาร
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน ไฟล์เอกสาร
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน) ไฟล์เอกสาร
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรายงานตัวเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน ไฟล์เอกสาร
5 คู่มือการยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ ไฟล์เอกสาร
6 ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 Thai University Central Admission System (TCAS) ไฟล์เอกสาร
7 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ไฟล์เอกสาร


ข่าวประชาสัมพันธ์