ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
  • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • วัน จันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2561
  • เวลา   น.
  • ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน


ขณะนี้ปิดรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

1 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 ไฟล์เอกสาร
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน ไฟล์เอกสาร
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน) ไฟล์เอกสาร
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรายงานตัวเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน ไฟล์เอกสาร
5 คู่มือการยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ ไฟล์เอกสาร
6 ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 Thai University Central Admission System (TCAS) ไฟล์เอกสาร
7 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ไฟล์เอกสาร


ข่าวประชาสัมพันธ์