ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 
  • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
  • วัน จันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561
  • เวลา   น.
  • ออนไล์ในขณะนี้ 2 คน

ข้อมูลการเปิดรับสมัคร

ประเภทที่เปิดรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1


   


ข่าวประชาสัมพันธ์